Bij Mediation ga je samen met de andere partij(en) in gesprek om tot een oplossing voor het conflict te komen. Dat doe je onder begeleiding van een mediator. Een mediator zorgt ervoor dat je tot een gesprek komt. En daarin kunt vertellen wat je dwars zit, zodat je elkaar beter begrijpt en er samen uitkomt. Jouw behoeften, zorgen en wensen komen op tafel, net als die van de andere partij.

Definitie van mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen.

Alex Brenninkmeijer et al., Handboek Mediation

Een Mediator is een gekwalificeerd professional als hij of zij ingeschreven staat in het MfN Register. Dat is een kwaliteitskeurmerk voor mediators.

Uitgangspunten van mediation

Zelfbeschikking

De mediator neemt géén besluiten in het proces. Dat is aan de partijen zelf. Zij beslissen zelf over de uitkomst van het conflict. De mediator helpt je om hiertoe makkelijker te komen.

Vrijwilligheid

De partijen aan tafel willen met elkaar in gesprek gaan. Niemand wordt gedwongen. Op elk moment kan je stoppen met de mediation. Bijvoorbeeld als één van beide het niet meer ziet zitten. Partijen spreken af dat ze commitment hebben om er samen uit te komen.

Vertrouwelijkheid

Alles wat aan de mediatortafel wordt besproken, is vertrouwelijk. Tenzij daar een andere afspraak over wordt gemaakt. Dat maakt het makkelijker om open met elkaar te spreken.

Neutraliteit

De mediator is altijd neutraal en kiest geen partij. Dat wil ook zeggen dat de mediator geen belang heeft bij een uitkomst. Beide partijen krijgen gelijke kans om hun verhaal te vertellen en naar elkaar te luisteren. Is er advies nodig? Dan zal de mediator de suggestie doen om een adviseur in te schakelen.

Mediationproces

Het mediationproces gaat altijd een zelfde aantal fasen door. Centraal staat dat het conflict of geschil tot een oplossing moet komen. Wanneer partijen de oplossing met elkaar eens zijn, kunnen ze dit vastleggen in een vaststellingsovereenkomst.

1 Reactie

Reacties zijn gesloten.