Onderstaand zie je een korte opsomming van de verschillende fasen van mediation. Dit kan door elkaar lopen, maar het begin (intake) en eind (afronding) blijft gelijk. Hoeveel sessies er nodig zijn, is afhankelijk van jullie en hoe groot het conflict is.

Intake & Opening mediation

We spreken met elkaar de mediationovereenkomst door. Welke afspraken maken we vooraf om de mediation soepel te kunnen laten verlopen. Hebben jullie vertrouwen in mij als mediator? Is er commitment op het proces? Als dat allemaal duidelijk is kunnen we van start met de ‘echte’ mediation.

Informatie- en exploratiefase

Wat is het verhaal? Hoe zie jij het? Hoe ziet de ander het? Wat is er gebeurd? Hoe voel je je daar bij? Kortom, het hele conflict komt op tafel. De kwestie wordt doorgenomen om zeker te zijn dat alles aan de orde komt.

Categorisatie en belangenfase

Welke onderliggende onderwerpen spelen mee? Wat is belangrijk naar de toekomst toe? Welke belangen zijn er? Dat komt nu naar boven.

Opties

Welke mogelijkheden zijn er om tot een oplossing van het conflict te komen? Dat kan nog wel eens tot verrassende opties leiden. We brainstormen zodat alle mogelijkheden duidelijk zijn.

Onderhandeling

Aan de hand van de informatie, de belangen en de opties kunnen we tot een afspraak komen om de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet te kunnen zien.

Vaststellingsovereenkomst

De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Dit is geldig vanaf het moment dat deze door beide partijen ondertekend is. Gefeliciteerd! De oplossing is door beide partijen akkoord bevonden en bekrachtigd in een document.

Afronding

De mediation is afgerond. Ik ontvang graag een evaluatie.