Wanneer er conflicten op het werk zijn, is een misverstand in de communicatie vaak de oorzaak. Mensen begrijpen elkaar niet. Raken gefrustreerd. De gemoederen lopen hoog op. Soms leidt het zelfs tot ziekteverzuim of ontslag. Arbeidsmediation kan een uitkomst bieden.

Voorbeelden van arbeidsconflicten

  • Een leidinggevende en een medewerker hebben een beoordelingsgesprek gehad. Ze zijn het niet met elkaar eens over de uitkomst. De medewerker voelt zich niet gewaardeerd en de situatie escaleert.
  • Een medewerker heeft een lastige thuissituatie en is daardoor niet betrokken bij het werk. Zijn collega’s hebben daardoor het gevoel dat zij extra hard moeten werken en balen daar van.
  • Een ondernemer is nogal recht voor zijn raap. Eén van de medewerkers kan hier slecht mee omgaan en voelt zich daardoor erg gestrest. Zij meldt zich ziek.

Zo zijn er diverse situaties op het werk waarbij mensen de verbinding met elkaar verliezen. Er wordt niet meer gecommuniceerd. Het werk, de sfeer, het privéleven en soms zelfs de gezondheid leiden er onder. Zo ontstaat een arbeidsconflict.

Wat doet een arbeidsmediator

Een arbeidsmediator doet een vertrouwelijke intake met beide partijen. Dat wil zeggen dat hij van beide kanten het verhaal hoort. Vervolgens komen beide partijen, samen met de mediator, in gesprek. De mediator helpt beiden om elkaar weer te horen, te begrijpen en samen tot een aanvaardbare oplossing voor allemaal te komen. Dat kan soms in meerdere sessies. Op kantoor of neutraal terrein.

Voor wie zijn de kosten van arbeidsmediaton?

Arbeidsmediation wordt vaak georganiseerd via de HR manager, de arbodienst of als doorverwijzing van een bedrijfsarts wanneer een arbeidsconflict ten grondslag ligt aan een ziekmelding. De werkgever of verzekeraar betaalt in dat geval. Hier geldt niet: wie betaalt bepaalt, want de arbeidsmediator heeft geen belang bij de uitkomst van het arbeidsconflict en is voor beide partijen onafhankelijk en neutraal. Ook de werknemer kan een mediator aandragen. Dan zal gekeken worden of subsidie of de rechtsbijstandsverzekering arbeidsmediation dekt, de werkgever het dekt of dat de kosten gedeeld kunnen worden.

Hoe werkt arbeidsmediation

Allereerst is het kennismakingsgesprek. De arbeidsmediator gaat met ieder apart inventariseren wat er voor conflictsituatie is. De klik is belangrijk; beide deelnemers moeten vertrouwen hebben in de mediator en in het proces. Dat is een voorwaarde voor een geslaagde mediation. Klikt het? Dan kunnen de sessies gepland worden.

Gezamenlijk mediationgesprek

Samen met de mediator ga je met elkaar in gesprek. De mediator helpt door te luisteren, vragen te stellen, samen te vatten en een ieder aan het woord te laten. De verschillende vraag- en mediationtechnieken helpen om elkaars belangen duidelijk te krijgen en elkaar te horen. Zo kom je samen tot een oplossing. Het verschilt per conflict, maar vaak heb je aan 2 – 3 sessies genoeg om tot een oplossing te komen.